BEMER – Mirakelmadrass som botar (allt?)

Fortsatt mailkonversation 10

Nu börjar vi närma oss vad det egentligen BEMER gör:

5 juli 2012

Hej Rikard!

Nej, BEMER botar inga sjukdomar, men har positiv verkan på många symptom och sjukdomsbilder eftersom kroppens prestations- och läkningsförmåga förbättras.

BEMER är en fysikalisk vaskulär terapi, vilket innebär en terapi som stimulerar och aktiverar en störd mikrocirkulation. Detta är positivt för oss alla oavsett vår hälsostatus. BEMER är lätt att använda och mycket effektiv. Den ger en bra grund eller som du skriver ett bra komplement till annan behandling, så väl traditionell som komplementär.

BEMER används som förebyggande friskvård, vid rehabilitering och sjukvård. Även inom sporten och idrotten har man upptäckt BEMERs positiva stöd. BEMER är en fysikalisk vaskulär terapi, inget annat.

Jag rekommenderar dig Dr. Med. R. Klopps bok, Mikrozirkulation Im Fokus der Forschung, vilken tar upp och beskriver mycket ingående den forskning som han gjort på mikrocirkulation. I den forskningen ingår inte bara BEMER utan många andra terapier, samt medikament och kosttillskott. Vi har ett utdrag ur denna på engelska, Complementary Physical stimulation of constricted or disordered Microcirculation, vilken är den del som omfattar BEMER ur hans ovan nämnda bok.

Den kompletta boken på tyska kan du bland annat beställa på (finns säkert andra sidor också):
http://www.amazon.de/Mikrozirkulation-Focus-Forschung-Rainer-Klopp/dp/303301464X

Några äldre studier kan du hitta här:
http://www.afb-us.com/cms/research.html

Bifogat har du några av de studier som du ville ta del av.
Bifogad Tinnitus studie är en färskare studie än den som du efterfrågade.

Hälsningar Fiddeli Kluge,
TimeOut studio / BEMER SWEDEN

Bifogat: Gabrys-Pulsierende Magnetfeldtherapie bei zytostatisch bedin

Bifogat: Kafka-Schütze-Walther

Bifogat: Szilagyi Tinnitusstudie Ung_DE

Personligen är jag ganska ringrostig på tyska, men tack gode gud för Google Translate.

Jag försökte läsa igenom de två studier som var inscannade, där jag inte hade möjlighet att använda mig av Google Translate. Men uppriktigt sagt kom jag inte så långt. (Verkade dock inte som att det var några signifikanta resultat som berörde mina frågeställningar)

Den tredje studien gällande Tinnitus och som jag dock lyckats hitta en referens för på internet redan kunde jag dock använda Google Translate för, men i den kom de fram till ungefär samma resultat som jag redan funnit tidigare på nätet:

"Wenn wir ehrlich sind, müssen wir eingestehen, dass diese Patienten mit dem Ergebnis ihrer Behandlung unzufrieden sind, ihre Beschwerden bleiben vielmal unverändert."

Kände att jag behövde svara:

24 november 2012

Hej !

Jag fick det här mailet för att ganska långt tag tillbaka sen där jag eftersökte studier som bekräftade de påståenden som era återförsäljare framhäver i sin produktförsäljning.

Tack för svaret först och främst!

Jag försökte läsa igenom de två studier som var inscannade, där jag inte hade möjlighet att använda mig av Google Translate. Men uppriktigt sagt kom jag inte så långt. Det lilla jag lyckades översätta verkade dock inte som att det var några signifikanta resultat som berörde de frågeställningar jag eftersökte.

Den tredje studien gällande Tinnitus och som jag dock lyckats hitta en referens för på internet redan kunde jag dock använda Google Translate för, men i den kom de fram till ungefär samma resultat som jag redan funnit tidigare på nätet:

"Wenn wir ehrlich sind, müssen wir eingestehen, dass diese Patienten mit dem Ergebnis ihrer Behandlung unzufrieden sind, ihre Beschwerden bleiben vielmal unverändert."

Har ni några andra studier som faktiskt är relevanta för de nya frågeställningarna:

Kan ni påvisa att Bemer faktiskt hjälper läkeprocessen på något annat sätt än som en placebo-effekt?

--------------------------------------------------------

Med vänlig hälsning

Rikard Isacsson

Fortsätt läsningen: